ZARZĄD CECHU

 

CECH  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH  W  ŁODZI  

     93-101 ŁÓDŹ  UL. BRZOZOWA 3

       ( budynek Izby Rzemieślniczej )

 

  ZAPRASZAMY NA NASZEGO FACEBOOKA

 

tel 42 632 71 50 , 504 376 300  

  e-mail cechlodz@wp.pl   

  www.cechrrlodz.pl

 

 

 

 

 

Script logo