Szkolenia

Cech Rzemiosł Różnych w Łodzi posiada własny Ośrodek Szkoleniowy, w którym realizowane są kursy, szkolenia, spotkania informacyjne. Ośrodek dysponuje zapleczem technicznym, salą szkoleniową oraz wyposażeniem w sprzęt umożliwiający realizację kursów zawodowych dla Rzemiosła.


UWAGA!


Młodzież, ktora ukończyła gimnazjum a nie przekroczyła

wieku 18 lat.  
         

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Łodzi informuje o możliwości zdobycia zawodu FRYZJERA.
Bliższych informacji udziela Biuro Cechu w Łodzi przy ul.Brzozowa 3
w godz. 9:00 - 12.00 pod numerem telefonu 504 376 300

Script logo