PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU


UWAGA!

 

Młodzież, ktora ukończyła szkołę podstawową a nie przekroczyła 18 roku życia                                                   
         
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Łodzi informuje o możliwości zdobycia zawodu FRYZJERA, KUCHARZA


Bliższych informacji udziela Biuro Cechu w Łodzi przy ul.Brzozowa 3
w godz. 9:00 - 12.00 pod numerem telefonu 504 376 300

Script logo