PORADY

                       Porady i informacje dla członków cechu udzielane są codziennie w biurze cechu

w godzinach od 8.00 do 10.00.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi do aktywnego uczestnictwa w życiu Cechu. Przypominam że  wtorki są dniem urzędowym w czasie których spotykamy się wymieniając doświadczenia i korzystając z porad jakie możemy uzyskać by rozwiązać bieżące problemy. Poza tym zawsze miło jest porozmawiać towarzysko w swojej rzemieślniczej rodzinie.

 

Dowiesz się :

* jak uzyskać refundację wynagrodzeń i zus za uczniów.

* jak uzyskać zwrot kosztów za wyszkolenie pracowników młodocianych.

* jak zostać członkiem Cechu

Zapraszamy

 

 

 

 

 

Script logo