KONTAKT

          Cech Rzemiosł Różnych
                                                                                                                                                                                                  
Biuro Cechu czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 9.00-13.00                                  
 

Siedziba Cechu Rzemiosł Różnych

93-101 Łódź, ul. Brzozowa 3
Telefon / faks (sekretariat) - (42) 632 71 50, 504376300

mail: cechlodz@wp.pl

nr konta bankowego

73 1240 5585 1111 0000 4886 3122   BANK PEKAO SA

Zarząd Cechu:


Starszy Cechu - Wilhelm Rychter

Podstarszy Cechu - Lidia Buczek
Dyrektor Cechu - Dorota Urbańska
Skarbnik Cechu - Urszula Olejniczak
Sekretarz Cechu - Joanna Murlikiewicz
Członek Zarządu - Ewa Szum
 
 
Script logo