Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych
Biuro czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 9.00-13.00
Dyrektor Cechu - Dorota Urbańska

Nowa siedziba Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi
93-101 Łódź, ul. Brzozowa 3
Telefon / faks (sekretariat) - (42) 632 71 50

mail: cechlodz@wp.pl

nr konta bankowego 73 1240 5585 1111 0000 4886 3122

Władze Cechu:
Starszy Cechu - Wilhelm Rychter

Podstarszy Cechu - Lidia Buczek
Dyrektor Cechu - Dorota Urbańska
Skarbnik Cechu - Urszula Olejniczak
Sekretarz Cechu - Joanna Murlikiewicz
Członek Zarządu - Ewa Szum
 
 
Script logo