Komunikaty

 

 

 

 

 

 

Komunikat specjalny

Informuję, że od dnia 04.05.2016 Powoiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 ogłosił ponowny nabór wniosków o organizowanie stażu pracy które są dostępne na stronie internetowej www.pup-lodz.pl w zakładce dla Pracodawców (druki do pobrania) We wniosku należy zaproponaować osobę do odbycia stażu. Osoba ta musi być zarejestrowana jako bezrobotna w PUP.

Pozdrawiam Henryk Stawski

Przypominam o zasadach zatrudniania pracowników młodocianych w celu nauki zawodu w odniesieniu do możliwości refundacji wynagrodzeń i ZUS.

W przypasku kiedy włściciel nie zatrudnia praconika może podpisać umowę z trzema uczniami i otrzymać refundacje.

W przypadku kiedy właściciel zatrudnia 1 pracownika może zatrudnić również tylko trzech uczniów.

W przypadku kiedy właściecel zatrudnia 2 pracowników na pełnym etacie może zatrudnić sześciu uczniów. I tak przy zatrudnieniu każdego następnego pracownika może zatrudnić następnych trzech uczniów. Przy czym  należy pamiętać, że konieczne jest posiadanie odpowiedniej ilości stanowisk roboczych dla wszystkich uczniów.

 Ilość zatrudnionych praowników należy przeliczać na pełne etaty. I tak jeżeli właściciel zatrudnia jednego pracownika na pełnym etacie a drugiego na 1/2 etatu to także może zatrudnić tyko 3 uczniów.

Proszę pamiętać, że we wniosku podajemy ilość pracowników. Jeżeli podamy ilość nie zgodną z listą płac którą składamy przy wniosku o refuncaję mogą być przykre konsekwencje.

Pozdrawiam Henryk Stawski

 

Script logo