Cech

Cech logoHerb ŁodziOdznaczenie Cech Rzemisł Różnych w Łodzi

 
 
 
Cech Rzemiosł Różnych został wyróżniony

Honorową Odznaką - Za Zasługi dla Miasta Łodzi

 

VIII Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski Ziemi Łódzkiej Młodych Talentów 5 marca 2017r

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi skład serdeczne żeczenia pogodnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2017.

Zarząd Cechu

Ważna wiadomość

W dniu 17 stycznia w siedzibie Cechu w Łodzi przy ul. Traugutta 8 o godz. 18.00 odbyło się spotkanie noworoczne członków naszego zrzeszenia. Na spotkanie przyszło wielu członków oczywiście w większości stali bywalcy oraz Ci których interesuje nasza rodzina fryzjerska. Była gorąca dydkusja na temat organizaji szkolenia uczniów oraz bieżących problemów naszych rzemieśłników. Najważniejsze jednak były wzajemne rozmowy o codziennych problemach w naszych firmach. Wzajwmna życzliwość i atmosfera spotkania pozwoliła na rozwiązanie wielu problemów i zawiązanie się nowych przyjaźni. Wszyscy ubolewali że są członkowie Cechu których nic nie obchodzi że zamykają sie z swoimi problemami a co najdziwneijsze nie mają potrzeby spotkania z naszym środowiskiem fryzjerskim. Była też dyskusja na temat przygotowania uczniów do VIII Ogónopolskiego Konkursu Fryzjerskiego Młodych Talentów który organizuje Cech w dniu 5 marca w Szkole Rzemiosł w Łódzi przy ul. Żubardzkiej 2/4 wielu mistrzów zadkelarowało aktywny udział w przygotowani u udziału ich uczniów w konkursie.

Pozdrawiam Henryk Stawski

 

Ważne dla rzemieślników objętych obowiązkiem płacenia WAT

Minister Finansów w dniu 20 lipca 2016 r. wydał interpretacje ogólną , z której wynika że kryteria (obrotu, zatrudzniena) określone dla przedsiębiorców umożliwiające przejściowe zwolnienie z obowiązków towarzyszących wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych (JPK) dotyczą także podmiotów nie bedących przedsiębiorcami.

 

Informacja w sprawie refundzcji wynagrodzeń i ZUS uczniów

Stosownie do pisma Ministra Finansów Stanisława Szweda dotyczące umów o refundacje zawartych w okresie  od 31.12.2013 r. a dotyczących umów o pracę zawartych z młodocianymi pracownikami na 3-letni okres nauki zawodu upływa z dniem 31 lipca 2016 r. Kto jeszcze nie słożył wniosków o refundacje za tamten okres ma czad do 31 liipcz po tym terminie nie otrzyma refundacji.

Pozdrawiam Henryk Stawski

 

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi

W dniu 29 maja 2016 roku o godzinie 18.30 odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu. W czasie obrad poruszano bardzo ważne sprawy cechu jak trudności w pozyskaniu pracowników, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, kondycja finansowa, organizacja kształcenia uczniów. Niepokojąca jest niska frekfencja. Wiadomo,że poza cechem niemożliwe jest zakończenie ksztalcenia uczniów egzaminem. Egzamin mogą zdawać w Izbie Rzemieślniczej tylko ci uczniowie którzy odbywali praktyki w zakładach zrzeszonych w cechu. A zatem dziwi mnie brak zainteresowania właścicieli- mistrzów fryzjerskich, bo pozbawiają się zwrotu kosztów wykształcenia uczniów. W miesiącu wrześniu lub w październiku odbędzie się spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy na temat pozyskania pracowników na zasadzie częściowego pokrywania kosztów pracy przez PUP. Jak widać jest wiele problemów które mogą być rozwiązane przez Cech. Zapraszam do aktywnego udziału w działaniach Cechu, to się opłaca.

Pozdrawiam Henryk Stawski

Komunikat specjalny

Od dnia 04.05.2016 Powiatowy Urząd pracy ogłosił ponowny nabór wniosków na organizowanie stażu. Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.pup-lodz.pl w zakładce dla pracodawców(druki do pobrania.

Pozdrawiam Henryk Stawski
 

 

VII Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski Ziemi Łódzkiej Młodych Talentów

Już za nami. W konkursie wzięło udział 32 młodych fryzjerów z Wejherowa, Radomska, Rawy Mazowieckiej i Łodzi. Według opinii obserwatorów konkurs stał na wysokim poziomie. Wielu uważa, że był lepiej zorganizowany i sprawniej przeprowadzony niż w ubiegłym roku. W czsie przerwy na pracę Komisji Sędziowskiej przedstawiony został  pokaz fryzjerski wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Rzemosła w Łodzi. I ten pokaz wykazał ,że uczniowie szkoły potrafią uprawiać prawdziwe fryzjerstwo. Konkurs cieszył sie powodzeniem także wśród widzów, których była bardzo liczna grupa.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w VIII konkursie w marcu 2017 roku

Henryk Stawski

Zaproszenie

Zaprazamy do członkowstwa w Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi. Zapewniamy wsparcie formalno prawne oraz współorganizacje w zatrudnianiu uczniów oraz ich szkoleniu teoretycznym. Organizujemy także szkolenia i pokazy fryzjerskie a także konkursy fryzjerskie. Ważnym elementem członkowstwa w cechu jest integracja łódzkiego środowiska fryzjerskigo i wzajemna wymiana doświadczeń. Informacji o warunkach członkowstwa udziela biuro cechu w Łodzi ul. Traugutta 8. Zapraszamy również rzemieśliników i drobnych przedsiębiorców z różnych branż. Kaźdego witamy i przyjmiemy do naszeg Cechu. Pamiętajcie, że Cech jako instytucją użyteczności publicznej może wiele uzyskać dla swoich członków. Szczególnie w zakresie pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy, a także przez szkolenia uczniów w naszym Ośrodku Szkolenia. Siła jest w grupie. Samemu niewiele można. Jest to o tyle ważne, że powstaje projekt ustawy o obowiązkowej przynależnośći do zrzeszeń. Zapraszam więc właścicieli salonów fryzjerskich do członkowstwa w Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi im wcześniej sie zadeklarujecie tym korzystniejsze będą warunki przyjęcia. Jak ustawa wejdzie w życie będzie trudniej.

Zapraszam Henryk Stawski

  

 

Script logo