Cech

Cech logoHerb ŁodziOdznaczenie Cech Rzemisł Różnych w Łodzi

 
 
 
Cech Rzemiosł Różnych został wyróżniony

Honorową Odznaką - Za Zasługi dla Miasta Łodzi

Informacja dla czonków Cechu

W dniu 18 października odbyło sie zebranie członków Cechu. W zebraniu uczestniczyło 35 osób.Podstawowym problemey jakie poruszano na zebraniu to:

  1. Projekt ustawy o obowiązkowej przynależnośći do Cech małych i średnich firm.
  2. Organizacja szkolenia w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu czeladniczego w zakresie fryzjerstwa mędkiego - strzyżenie i fryzura klasyczna. Cech organizuje kusy doszkalające w tym zakresie. Koszt uczestnictwa ucznia ponosie mistrz szkolący - 200,-zl Oczywiście dobtczy to tylko mistrzów którzy nie są w stanie przygotować ucznia do egzaminu czaeladniczego w zakresie fryzjerstwa męskiego.
  3. Zdyscyplinowanie uczniów nie chodzących do szkoły a uczęszczających na kurs fryzjerski w Cechu
  4. Aktualny stan przygotowania uczniów do egzaminu czeladniczego który przedstawiła Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Lidia Buczek podkreślając fakt nie zdanie egzaminu ze względu na barezo niski poziom wykonania fryzjry klasyczej męskiej przez niektórych uczniów.

Pozdrawiam Henryk Stawski

 

Warsztaty fryzjerskie 20 listopada 2016 Prowadzi Anna Widłak

Kolory włosów 2016 to zjednej strony naturalne wyglądające odcienie, z drugiej odważne i wyrazieste koloryzacje

Tematem szkolenia bedą:

-jasne blondy i brązy

subtelne sombre i flamboyage, dające efekt pasm muśniętych słońcem

DIP DYE HAIR - propozycje dla osób, które chcą się wyróżnić polegające na farbowaniu końcówek na odcien kontrastujący z kolorem bazowym

GRAANY HAIR - niezwykle mocne,chłodne zimowe ton siwy i szary

W programie również

Trwałe wygładzanie włosów - zabieg na bazie kwasów organicznych, które ujarzmiają niesforne włosy i redukują ich objetość.

Start 20 listopada 2016 godzina 10.00 w Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi ul. Traugutta 8 (prawa oficyna)

Zapisy Anna podlasiak tel. 606 696 830

Koszt 140,00 ( w tym poczęstunek)

 

 

 

 

 

Ważne dla rzemieślników objętych obowiązkiem płacenia WAT

Minister Finansów w dniu 20 lipca 2016 r. wydał interpretacje ogólną , z której wynika że kryteria (obrotu, zatrudzniena) określone dla przedsiębiorców umożliwiające przejściowe zwolnienie z obowiązków towarzyszących wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych (JPK) dotyczą także podmiotów nie bedących przedsiębiorcami.

Szkolenie w sprawie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) odbedą się 4 lipca 2016 roku o godz 10,00 w Łódzi Hotel REJMONT ul.Legionów 81 koszt 499,-zł

Informacja w sprawie refundzcji wynagrodzeń i ZUS uczniów

Stosownie do pisma Ministra Finansów Stanisława Szweda dotyczące umów o refundacje zawartych w okresie  od 31.12.2013 r. a dotyczących umów o pracę zawartych z młodocianymi pracownikami na 3-letni okres nauki zawodu upływa z dniem 31 lipca 2016 r. Kto jeszcze nie słożył wniosków o refundacje za tamten okres ma czad do 31 liipcz po tym terminie nie otrzyma refundacji.

Pozdrawiam Henryk Stawski

Komunikat

Witamy od 1 sierpnia Cech pracuje normalnie. Pozdrawiam członków i sympatyków 

Henryk Stawski

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi

W dniu 29 maja 2016 roku o godzinie 18.30 odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu. W czasie obrad poruszano bardzo ważne sprawy cechu jak trudności w pozyskaniu pracowników, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, kondycja finansowa, organizacja kształcenia uczniów. Niepokojąca jest niska frekfencja. Wiadomo,że poza cechem niemożliwe jest zakończenie ksztalcenia uczniów egzaminem. Egzamin mogą zdawać w Izbie Rzemieślniczej tylko ci uczniowie którzy odbywali praktyki w zakładach zrzeszonych w cechu. A zatem dziwi mnie brak zainteresowania właścicieli- mistrzów fryzjerskich, bo pozbawiają się zwrotu kosztów wykształcenia uczniów. W miesiącu wrześniu lub w październiku odbędzie się spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy na temat pozyskania pracowników na zasadzie częściowego pokrywania kosztów pracy przez PUP. Jak widać jest wiele problemów które mogą być rozwiązane przez Cech. Zapraszam do aktywnego udziału w działaniach Cechu, to się opłaca.

Pozdrawiam Henryk Stawski

Komunikat specjalny

Od dnia 04.05.2016 Powiatowy Urząd pracy ogłosił ponowny nabór wniosków na organizowanie stażu. Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.pup-lodz.pl w zakładce dla pracodawców(druki do pobrania.

Pozdrawiam Henryk Stawski
 

 

VII Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski Ziemi Łódzkiej Młodych Talentów

Już za nami. W konkursie wzięło udział 32 młodych fryzjerów z Wejherowa, Radomska, Rawy Mazowieckiej i Łodzi. Według opinii obserwatorów konkurs stał na wysokim poziomie. Wielu uważa, że był lepiej zorganizowany i sprawniej przeprowadzony niż w ubiegłym roku. W czsie przerwy na pracę Komisji Sędziowskiej przedstawiony został  pokaz fryzjerski wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Rzemosła w Łodzi. I ten pokaz wykazał ,że uczniowie szkoły potrafią uprawiać prawdziwe fryzjerstwo. Konkurs cieszył sie powodzeniem także wśród widzów, których była bardzo liczna grupa.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w VIII konkursie w marcu 2017 roku

Henryk Stawski

Zaproszenie

Zaprazamy do członkowstwa w Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi. Zapewniamy wsparcie formalno prawne oraz współorganizacje w zatrudnianiu uczniów oraz ich szkoleniu teoretycznym. Organizujemy także szkolenia i pokazy fryzjerskie a także konkursy fryzjerskie. Ważnym elementem członkowstwa w cechu jest integracja łódzkiego środowiska fryzjerskigo i wzajemna wymiana doświadczeń. Informacji o warunkach członkowstwa udziela biuro cechu w Łodzi ul. Traugutta 8. Zapraszamy również rzemieśliników i drobnych przedsiębiorców z różnych branż. Kaźdego witamy i przyjmiemy do naszeg Cechu. Pamiętajcie, że Cech jako instytucją użyteczności publicznej może wiele uzyskać dla swoich członków. Szczególnie w zakresie pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy, a także przez szkolenia uczniów w naszym Ośrodku Szkolenia. Siła jest w grupie. Samemu niewiele można. Jest to o tyle ważne, że powstaje projekt ustawy o obowiązkowej przynależnośći do zrzeszeń. Zapraszam więc właścicieli salonów fryzjerskich do członkowstwa w Cechu Rzemiosł Różnych w Łodzi im wcześniej sie zadeklarujecie tym korzystniejsze będą warunki przyjęcia. Jak ustawa wejdzie w życie będzie trudniej.

Zapraszam Henryk Stawski

 

VIII Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski Ziemi Łódzkiej Młodych Talentów  marzec 2017r

 

 

Script logo